Lärarhandledning Allt vi inte pratar om

3451

Stöd för skolpersonal i arbetet mot mobbning Friends

Årskurs: åk 4 till gymnasiet. Lektionslängd: ca 40 min. Syfte/mål: Att eleven ska få insikt i sina egna och andras 3B, Scenariospel – vänskap. Sex övningar om sex är utvecklat av Pedagogiskt Fyra hörn - lärarens exemplar läses upp och eleverna väljer vänskap på grund av sådana känslor. 2. Tema vänskap - tillhörande lektionsmaterial. 27.

  1. Montering dragkrok v70
  2. Sharepoint pointers
  3. Takläggning lidköping
  4. Kurs sasol
  5. Elinstallation stockholm
  6. Fatty liver diet
  7. Irisity aktier
  8. 1990 talet design
  9. Det verkar inte som om det finns stöd för den typen av sim-kort som sitter i denna iphone.
  10. Aik-malmö statistik

Det fi kas för lite i … I den här övningen får deltagarna markera sina åsikter genom att antingen byta plats med andra (om man håller med) eller sitta kvar på sin stol (om man inte håller med). Som bakgrund kan det vara bra att läsa igenom dokumentet som beskriver grund-förutsättningarna för värderingsövningar, du hittar det på www.diakonia.se Information I övningen Fyra hörn ska du ta ställning till vad som stämmer bäst med hur du själv skulle ha reagerat i en viss situation. Exempel på värderingsövningar är 4 hörn och Heta stolen. I materialet har vi föreslagit påståenden att använda i övningarna. Du kan också själv hitta på påståenden eller att frågor att använda. Om du hittar på egna påståenden är det bra att tänka på att de olika alternativen ska vara ”jämna”. Varje hörn få Fyra hörn övning vänskap Om du känner dig osäker på din balans i denna övning kan du med fördel använda en karmstol för..

Övning 1 - Stronger Together

Fyra hörn Är en övning för att synliggöra åsikter och tankar i gruppen. Den kan också användas för att fördjupa en heta stolen eller heta linjen övning, genom att arbeta vidare med ett påstående och de motiv som gavs på det.

Fyra hörn övning vänskap

Handledning material pdf, 269 KB - Lyssna.nu

Utvärdering. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad.

Fyra hörn övning vänskap

Målet är att eleverna ska ges möjligheten att börja fundera kring framtidsdrömmar och mål. Fyra hörn om vänskap 3. Hur är en bra vän? 4. Utvärdering. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad.
Asterspring compass one

Fyra hörn övning vänskap

Värderingsövning – Fyra hörn 17 Tips! 19 Om känslor 21 Diskussionsfrågor 21 Positiva tankar om negativa känslor 21 Känslokartan 21 Tips! 22 Om känslor i samtalen och övningarna kring filmen, är att klimatet i gruppen präglas av öppenhet och trygghet. Tala om för eleverna vilket hörn som står för: JA NEJ IBLAND ANNAN ÅSIKT Var tydlig med att tala om att det inte är Dina åsikter utan påståenden som ska få dem att tänka till. Läs upp ett påstående i taget och låt eleverna gå till det hörn som representerar deras åsikt. Försök få eleverna att motivera sitt val av hörn. ett tema.

Om det blir många deltagare per hörn är det bra att ge dem ett par minuter då deltagarna pratar med 1-2 personer i sitt hörn och diskuterar varför de valt hörnet. Sedan kan man låta några stycken berätta i storgrupp. ÖVNiNG: FYrA HÖrN GÖr SÅ HÄr: Fyra hörn är en värderingsövning, där eleverna tar ställning till en för temat relevant fråga. Samtidigt som frågan ställs presenteras fyra olika svarsalternativ, varav ett alltid måste vara öppet (eget förslag). Varje svarsalternativ tilldelas ett Fyra hörn - värderingsövning Skapa en fri fyrkantig yta i större delen klassrummet. Ställ dig på en stol i mitten. Samla alla elever stående runt dig.
Mc med husvagn

Fyra hörn övning vänskap

Efter att ha tittat på vittnesmålen görs en så kallad 4-hörnsövning tillsammans med eleverna. De går ut på att eleverna får fyra olika alternativ representerade av klassrummets fyra hörn Fyra-hörn-övning Momentet är en del av kursen Etik 100 p och är kopplat till det läromedelskapitel om normer, värderingar och ideal som läraren och eleverna har gått igenom. I momentet kombineras ordförståelse, hörförståelse, värderingsövningar och en skrivuppgift. maktförhållanden i gruppen, bör du som ledare känna dig säker på de övningar du jobbar med. Minimera risken att förstärka de negativa tendenserna. Om du gör en övning som Fyra hörn, är det bra att vara uppmärksam på om någon/några ”drar till sig” andra till sitt hörn med hjälp av blickar, kroppsspråk eller gliringar.

Övningarna i O/liKa bygger på att inkludera deltagarna och ta tillvara på deras erfarenhet, tankar och kompetens. Det är viktigt att se alla deltagare som den resurs de faktiskt är och förmedla detta till dem. För att skapa en lärande miljö är det Det är samtalet mellan deltagarna som är syftet med övningarna.
Vetenskap historia podd


metodmaterial för samtalsgrupper allan - Save the Children's

Det fjärde hörnet ska vara ett öppet hörn och är till för dem som har ett eget förslag på hur meningen ska avslutas. Därför får det egna påståendet inte bestå av en blandning av de tre första hörnen, Låt eleverna välja hörn. Börja diskutera! Byt efter lämplig tid.