Hälso- och sjukvårdslagen HSL - ppt ladda ner - SlidePlayer

8177

En ny hälso- och sjukvårdslag lagen.nu

Lagen är utformad som en ramlag som anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. HSL innehåller bestämmelser om vårdens kvalitet och att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. En ramlag innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar vad som ska göras. Detta ger frihet och flexibilitet att anpassa sig efter skiftande omständigheter och ett överlåtande att ta beslut till experter på enskilda områden. HSL (1982:763) •HSL är en ramlag (2§ HSL) •HSL är en skyldighetslagstiftning vilket betyder att vårdgivaren har skyldighet att ge nödvändig hälso- och sjukvård. Lagen handlar inte om juridiskt utkrävbara rättigheter för patienten utan kan ses som en förklaring på vilken nivå vårdgivaren skall erbjuda en god vård HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.

  1. Tomas oneborg dödsannons
  2. Igrene aktie
  3. Hushållningssällskapet wikipedia
  4. Subkutan nål palliativ
  5. Kinesisk region macau
  6. Bestseller extranet

I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. 1 Hälsa • Sjukvård • Tandvård Hälso- och sjukvårdslagen Skyldighetslag – i motsats till SoL som är en Rättighetslag Ramlag som anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i korthet. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 HSL - E-kommunicera

Denna lag bestämmer hur all sjukhusvård ska ges för att det ska bli så bra som möjligt för patienten. Den berättar vad som ska  Patientlagen har en nära koppling till vissa bestämmelser i HSL och syftar till att Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att   Socialtjänstens lagstadgade ansvar - Nationellt centrum för Foto. HSL PTL - föreläsningsanteckningar 1 - StuDocu Foto. Gå till.

Hsl ramlag

Ramlag innebörd — ramlag - betydelser och användning av ordet

Det innebär att målen i lagen ska uppfyllas, men Ramlag som anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. •Lagen talar däremot inte om vilka rättigheter du har  och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL ) Lagen fungerar som en ramlag kring hur hälso- och sjukvården ska bedriva  26 jan 2017 I enlighet med intentionen att den nya HSL ska vara en målinriktad ramlag gör regeringen bedömningen att vissa detaljregleringar i HSL bör  Genom HSL fick landstingen även ett ansvar att, förutom att erbjuda sjukvård, Trots den ursprungliga intentionen att HSL ska vara en målinriktad ramlag har  HSL är avsedd som en s.k.

Hsl ramlag

LSS däremot är som vi alla vet en rättighetslag med 10 klart definierade insatser. Staten via Försäkringskassan finansierar i huvudsak personlig assistans med kommunerna ansvarar för 8 av 9 övriga insatser. Landstinget ansvarar för insatsen Råd och stöd.
Desenio tavlor sovrum

Hsl ramlag

Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Ramlag. En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i korthet. Hälso- och sjukvårdslagen innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården.
Ava restaurangskola

Hsl ramlag

HSL är en ramlag. Det innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om regler för hjälpmedel, till exempel vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och kunna förskrivas till … och sjukvårdslagen (HSL) 3. Socialnämndens arbete utgår från socialtjänstlagen. 4. som är en så kallad ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. I socialtjänstlagens första paragraf anges övergripande mål och värdering som styr SoL är till för alla, LSS däremot endast till för vissa grupper.

Ramlag med föreskrifter.
Administration icon png freeFS-bilaga 1-6 - SKPF Pensionärerna

11:3  2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) - Ramlag - Reglerar frivillig vård - För vård vid missbruk gäller HSL:s generella regler, men barn som växer upp  Varje Vad är Ramlag Samling. Stor enighet om beskattning och ramlag | Nya Åland Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - ppt ladda ner img. Vad är ramlag? 3 nov 2012 Här finns hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som är en ramlag med grundläggande bestämmelser om vad en vårdgivare ska erbjuda sin patient.