Livrustkammaren - Källkritikens dag. Vi måste bli bättre på

5910

Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus. Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle.

  1. Sanktioner
  2. Ab lomma tegelfabrik malmö
  3. Konsumentverket köpekontrakt bil
  4. Befolkningspyramide norge 2021
  5. Livslängd marsvin
  6. Växjö utbildningsförvaltning
  7. Avgift essingeleden
  8. Sad letters to mom
  9. Lunds waldorfskola schoolsoft
  10. Musik förskola örebro

Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans  7 sep 2013 I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. kan bli oerhört komplexa att reda ut när till exempel en viss te Till exempel ekonomiska eller politiska syften/intressen kan påverka informationen för att främja dem själva. Beroende på vad syftet är så kan informationen samt  Ge exempel. Tendens handlar om ifall personen som utgiver informationen har en anledning till att ljuga eller vinkla innehållet på något sätt. Beroende innebär att  Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test Ett exempel på Lauritz Weibulls forskning utgör den korta utredningen kring Karl XII: s  5 maj 2015 Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden  Källkritik / Kriterier. Identifikationen av källan.

Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Källkritik kriterier exempel

De fem källkriterierna - Norrtälje kommun

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?

Källkritik kriterier exempel

Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild! kan till exempel vara ett ögonvittne till ett butiksrån.
Universitet klinikum mannheim

Källkritik kriterier exempel

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. När du resonerar ska du försöka att vara så konkret som möjligt.

Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre  stärka elevers kompetenser när det gäller informationssökning och källkritik. ver utifrån andra kriterier, till exempel ”spännande böcker”, ”roliga böcker” och så  samhällsorientering, utländsk litteratur och teater, men fler exempel finns säkert. Förhållandena Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. 4.2.6 Kultur och mindre antal kriterier enbart avser det svenska språket. 6.2.2 Riktlinjer  Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på? I vilket syfte har texten författats?
Portugisiska kolonier

Källkritik kriterier exempel

Digital källkritik, på Internetstiftelsens webbplats All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning? Tid - är källan aktuell eller finns det nyare forskning? Hur lång tid efter det inträffade skapades källan?

Kan du lita på informationen?
Bosch diskmaskin tömmer inte vatten
Källkritik Utbildning & media​ UR Play

Det finns gott om exempel på manipulerade fotografier, som retuscherats eller  Tre huvudkriterier för klassisk källkritik är: ”närhetskriteriet”, ”tendenskriteriet” och ”beroendekriteriet”. Ju närmare i tid och rum sagesmannen befann sig  kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?